Publicații

LISTA Dosarelor Digitalizate și Metadatate

Nr. Denumirea dosarului digitalizat (pdf) Denumirea dosarului metadatat (doc)
1

AEIPC 1995 Revista de Etnologie. Nr. 1. Academia de Științe a Republicii Moldova. Institutul de Etnografie și Folclor.digit

 

2

AEIPC 1997 Revista de Etnologie. Nr. 2. Academia de Științe a Republicii Moldova. Institutul de Etnografie și Folclor.digit

 

3

AEIPC 2001 Revista de Etnologie. Nr. 3. Academia de Științe a Republicii Moldova. Institutul de Arheologie și Etnografie. Institutul de Literatură și Folclor. Institutul Studiul Artelor.digit

 

4

AEIPC 1992 Tezaurul Etno-Folcloric din Moldova. Academia Română – Filiala Iași. Institutul d filologie Română „Alexandru Philippide”. Academia de Științe a Republicii Moldova. Institutul de Etnografie și Folclor. digit

AEIPC 1992 Tezaurul Etno-Folcloric din Moldova descriere metadate C.C.

5

AEIPC 1997 Un Om. Un Destin. 125 de ani de la nașterea scriitorului, folcloristului și etnografului Gheorghe V. Madan. Academia de Științe a Moldovei. Institutul de Istorie și Teorie Literară. Institutul de Etnografie și Folclor. Fundația națională „Gh. V. Madan”. digit

AEIPC 1997 Un Om. Un Destin. Gheorghe V. Madan descriere metadate C.C.

6

AEIPC 1996 Курогло С. – Воробьева Л. Детский песенно-обрядовый фольклор гагаузов. Știința. Revista lunară a Academiei de Științe a Republicii Moldova. Nr. 6. digit

 

7

AEIPC 1989 Апостол С. На конференции Отдела Этнографии и Искусствоведения АН МССР. Știința. Ziar săptămânal al Academiei de Științe a RSS Moldovenești. digit

 

8

AEIPC 1993 Ghilaș V. Gheorghe Heraru. Contribuții la cunoașterea vieții și activității. Știința. Revista lunară a Academiei de Științe a Moldovei. Nr. 6. digit

 

9

AEIPC 1981 Spataru Gh. Traditii moldovenesti in Ucraina. Literatura și Arta. Publicație periodică. Nr. 51. 17 decembrie. digit

 

10

AEIPC 1998 Aniversări. Valentin Zelenciuc la 70 de ani. Familia. Publicație periodică. Nr. 7. 23 octombrie. digit

 

11

AEIPC 1985 Зеленчук В. и др. Академия Наук Молдавской ССР. Отдел Этнографии и Искусствоведения. digit

 

12

AEIPC 1983 Рикман Э. Молдаване. Расы и народы. Ежегодник. Вып. 13. Академия Наук СССР. Институт Этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. digit

 

13

AEIPC 1975 Курогло С. Поминальные обряды и обычаи гагаузов в XIX-начале ХХ в. Известия Академии Наук Молдавской ССР. Серия общественных наук. Nr. 3. digit

 

14

AEIPC 1975 Маруневич М. Некоторые обряды и поверья гагаузов связанные с жилищем. Известия Академии Наук Молдавской ССР. Серия общественных наук. Nr. 3. digit

 

15

AEIPC 1995 Furtună A. Respectarea stării de puritate rituală în cultura populară românească. Știința. Revista lunară a Academiei de Științe a Republicii Moldova. Nr. 7. digit

 

16

Expozitia mobila CE IPC Patrimoniul Etnografic al Republicii Moldova - trecut si prezent