Contacte

Institutul Patrimoniului Cultural
Adresa: Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1
Tel: 022 26-09-61
Email: ipcultural.md@gmail.com
Cont bancar: 226301
Codul băncii: TREZMD2X
Cont trezorerial: 210107018173478
Codul fiscal: 1006600034042

Administrația Institutului Patrimoniului Cultural:

Director al IPC – Victor GHILAȘ, dr. hab în studiul artelor, cercetător științific principal

Tel.:/fax.: 0 22 260957

e-mail: ipcultural.md@gmail.com

Director adjunct pentru activitatea științifică –Adrian DOLGHI, dr. în istorie, cercetător științific coordonator.

Tel.: 0 22 272543

e-mail: addolghi.ipc@gmail.com

Secretar științific – Natalia GRĂDINARU, dr. în istorie, cercetător științific coordonator.

Tel.: 0 22 270602

e-mail: ipcultural.md@gmail.com

Contabil şef – Valentina Ţiţei
tel. 022 26-09-61

e-mail: titei@mail.ru

Director Centrul Arheologie – 
tel. 022 26-09-59

Director Centrul Etnologie – dr. Ion DUMINICĂ
tel. 022 27-10-07

Director  Centrul Studiul Artelor – 
tel. 022 27-26-84

 

Contactați-ne