Dosare pentru Viticultura și vinificația

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Glinjeni, raionul Fălești (p. 2-26)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Subtema si pagina:
Viticultura și vinificația (p. 20-25)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Stafciuc Mihail, 63 ani, băștinaș, lucrează căruțaș; (p. 4-5)
Toma Volodea;
Grigore Mihai, 83 ani;
Zarija Nina Afanasevna, 1914;
Ostaf Alexandra, 1910;
Zastînceanu Ilie, 1895, repară butoaie, căzi, putine.
Tipul arhivei