Dosare pentru Ustensile și unități de măsură

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Corcmaz/Crocmaz, raionul Suvorov (actualmente Ștefan Vodă) (p. 2-15).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Unități de măsură a volumului>Oca mică (p. 15), Găleata (p. 14),
Banița/găleata de pâine (p. 14, 15), Coșul/panerul/bendiul (p. 15),
Unități de măsură a greutății>Pudul (p. 14),
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p.2):
1. Radu Vasilisa, 1919
2. Amoșului Stepanida, 1927
3. Dimitriev Dmitr Step., 1911
4. Chirică Pascal, 1922
5. Bondari Ivan , 1942, 6 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Tigheci, raionul Leova (p. 16-28).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Unități de măsură a suprafeței>Falca (p. 28),
Unități de măsură a volumului>Cupa (p. 27), Oca>Oca mare (p. 26),
Găleata (p. 26, 27), Vadra (p. 27),
Unități de măsură a greutății>Pudul (p. 27).
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p. 16):
Butnari Grigorii , 1930
Droto Ana, 1912
Scripcaru Constantin, 1916, 6 clase
Leadoș Ivan Feodor., 1920
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Baimaclia, raionul Cantemir (p. 29-38).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Unități de măsură a lungimii>Pasul (p. 37, 38), Prăjina (p. 37),
Unități de măsură a volumului>Oca mică (p. 37), Găleata (p. 37),
Banița/găleata de pâine (p. 37).
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p. 29):
Aldea Gheorghe Aldevici, 1926
Brăileanu Piotr Ivanovici, 1914
Tampei Ivan Ivanovici, 1917
Caradjova Zinaida Mihailovna, 1913
Lefter Ivan Ivanovici, 1947, 11 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei