Dosare pentru Trocul și vânzarea

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Corcmaz / Crocmaz, raionul Suvorov (actualmente Ștefan Vodă) (p. 2-15).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Târguri și alte locuri de vânzare – cumpărare (p. 15)
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p.2):
1. Radu Vasilisa, 1919
2. Amoșului Stepanida, 1927
3. Dimitriev Dmitr Step., 1911
4. Chirică Pascal, 1922
5. Bondari Ivan , 1942, 6 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei