Dosare pentru Tratament pe baze sacre

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Tigheci, raionul Leova (p. 20-29).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Tratament cu atributică sacră (agheasmă, mir etc.) (p. 28)
Colectori:
(p. 3): SPÂNU Angela, studentă.
Informatori:
(p. 20):
1. Corcimari Iulia M., a. n. 1902;
2. Pârău Elena A., a. n. 1918;
3. Corman Valentin A., a. n. 1921;
4. Paladi Olga, a. n. 1934;
5. Paladi Arcadii, a. n. 1921.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei