Dosare pentru Tratament pe baze raționale

Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Văsieni, raionul Cutuzov, (actualmente raionul Ialoveni) (p. 3-12)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Plante medicinale (p. 4, 5-6, 6-7, 7-8)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Plămădeală Matrona Cons., a.n. 1921; (p. 13, 14)
2. Carapa Nadejda Ivanovna, a.n. 1914, analfabetă;
3. Tabac Maria Ivanovna, a.n.1901, analfabetă;
4. Merien Elizabeta ser., a.n.1942;
5. Decusar Ana Nicolaevna, a.n. 1888, analfabetă;
6. Cazacu Vera Nicolaevna, a.n. 1943;
7. Cîrlan Alexandra Nicol., a. n. 1927, analfabetă;
8. Buzilă Elizaveta Feodor., a.n. 1945.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Ruseștii-Noi, raionul Cutuzov, (actualmente raionul Ialoveni) (p. 13-14)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Plante medicinale (p. 13, 14)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Plămădeală Matrona Cons., a.n. 1921; (p. 13, 14)
2. Carapa Nadejda Ivanovna, a.n. 1914, analfabetă;
3. Tabac Maria Ivanovna, a.n.1901, analfabetă;
4. Merien Elizabeta ser., a.n.1942;
5. Decusar Ana Nicolaevna, a.n. 1888, analfabetă;
6. Cazacu Vera Nicolaevna, a.n. 1943;
7. Cîrlan Alexandra Nicol., a. n. 1927, analfabetă;
8. Buzilă Elizaveta Feodor., a.n. 1945.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 15-21)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Plante medicinale (p. 15-18)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Stratan Maria Iv., a.n. 1911, analfabetă; (p. 21)
2. Curcubeu Maria Fiodorov., a.n. 1932;
3. Tilsum Elisei Zaharov., a.n.1903;
4. Morari Maria Dimitr., a.n.1918, analfabetă.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni, raionul Soroca (p. 22-25)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Plante medicinale (p. 22, 23-25)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Stratan Maria Iv., a.n. 1911, analfabetă; (p. 21)
2. Curcubeu Maria Fiodorov., a.n. 1932;
3. Tilsum Elisei Zaharov., a.n.1903;
4. Morari Maria Dimitr., a.n.1918, analfabetă.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni, raionul Soroca (p. 2-7)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Plante medicinale (p. 2-5)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Sochircă Irina Ivanovna, a.n. 1876, analfabetă; (p. 7)
2. Paladenco Haritina S., a.n. 1927, 5 clase;
3. Focșa Maria Stepanov., a.n.1912;
4. Caracean Vârvara Mih., a.n.1900, analfabetă;
6. Lipeșco Lionida G., a.n. 1942, 7 clase.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei