Dosare pentru Tratament pe baze magice

Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Văsieni, raionul Cutuzov, (actualmente raionul Ialoveni) (p. 3-12)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Descântece, farmece (p. 4-5, 8-9, 9-10, 10-12, 12)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Plămădeală Matrona Cons., a.n. 1921; (p. 13, 14)
2. Carapa Nadejda Ivanovna, a.n. 1914, analfabetă;
3. Tabac Maria Ivanovna, a.n.1901, analfabetă;
4. Merien Elizabeta ser., a.n.1942;
5. Decusar Ana Nicolaevna, a.n. 1888, analfabetă;
6. Cazacu Vera Nicolaevna, a.n. 1943;
7. Cîrlan Alexandra Nicol., a. n. 1927, analfabetă;
8. Buzilă Elizaveta Feodor., a.n. 1945.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Ruseștii-Noi, raionul Cutuzov, (actualmente raionul Ialoveni) (p. 13-14)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Descântece, farmece (p.14)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Plămădeală Matrona Cons., a.n. 1921; (p. 13, 14)
2. Carapa Nadejda Ivanovna, a.n. 1914, analfabetă;
3. Tabac Maria Ivanovna, a.n.1901, analfabetă;
4. Merien Elizabeta ser., a.n.1942;
5. Decusar Ana Nicolaevna, a.n. 1888, analfabetă;
6. Cazacu Vera Nicolaevna, a.n. 1943;
7. Cîrlan Alexandra Nicol., a. n. 1927, analfabetă;
8. Buzilă Elizaveta Feodor., a.n. 1945.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 15-21)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Descântece, farmece (p. 19-21)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Stratan Maria Iv., a.n. 1911, analfabetă; (p. 21)
2. Curcubeu Maria Fiodorov., a.n. 1932;
3. Tilsum Elisei Zaharov., a.n.1903;
4. Morari Maria Dimitr., a.n.1918, analfabetă.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni, raionul Soroca (p. 2-7)
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Tratament pe baze magice > Descântece, farmece (p. 5-6)
Colectori:
Anonim
Informatori:
1. Sochircă Irina Ivanovna, a.n. 1876, analfabetă; (p. 7)
2. Paladenco Haritina S., a.n. 1927, 5 clase;
3. Focșa Maria Stepanov., a.n.1912;
4. Caracean Vârvara Mih., a.n.1900, analfabetă;
6. Lipeșco Lionida G., a.n. 1942, 7 clase.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Cureșnița, raionul Soroca;
satele din raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț;
Anul de colectare a materialelor:
1986-1987
Subtema si pagina:
Descântece, farmece (p. 162-163; 197-198; 216; 233-236)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM
COADĂ Zina, studentă
Informatori:
Bulargă Afanasii Ivanovici, 59 ani, s. Meresrevca, r. Otaci (p. 147, 160);
Curetnic Vasile Ivanovici, 47 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 154, 156,);
Cucer Diomid Vasilevici, 42 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 157);
Seinic Filip Ivanovici 45 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 158);
Lâsâi Ana Vasilevici 56 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 162, 163);
Aciobăniță Saveta Ivanovna, s. Velicoselie, r. Golubca, regiunea Cernăuți (p. 169);
Semeniuc Ivan 65 ani, s. Gorodiște, r. Dondușeni (p.175);
Pelin Efimia Vasilevna 1881, s. Hiliuți, r. Rîșcani (p. 198);
Roșca Fiodor Grigorevici, 1922, s. Hiliuți, r. Rîșcani (p. 212);
Tihanovschii V., 38 ani, s. Plopi, r. Ocnița (p. 232, 282.);
Racu Irina, 60 ani, (p. 236);
Aciobăniță V. I.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Talmaz (actualmente Talmaza), raionul Suvorov (actualmente Ștefan Vodă)
(p. 39-70 + 11 fotografii la pagini nenumerotate).
Anul de colectare a materialelor:
1970
Subtema si pagina:
Tratament pe baze magice (p. 66-70) >
Descântece, farmece (p. 66-70) > Descântec de junghi (p. 66, 67)
Descântece, farmece (p. 66-70) > Descântec de speriat (p. 68-70)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (forzaț 1);
MOLEA Haritina (p. 32, 35, 36, 38);
SOBOLEVA Tatiana F. (p. 39).
Informatori:
1. Ababii Gherasim, 61 ani, pensionar, neștiutor de carte (p. 46);
2. Sobolev F. S., 52 ani, colhoznic, știutor de carte (p. 52);
3. Gânj Emilia, 56 ani, colhoznică, știutoare de carte (p. 55);
4. Caragia Macar, 70 ani, pensionar, neștiutor de carte (p. 64);
5. Suhacenco Evdochia, 67 ani, pensionară, neștiutoare de carte (p. 67);
6. Bulgar Daria, 81 ani, pensionară, neștiutoare de carte (p. 70).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
localitate neidentificată (p. 1-24).
Anul de colectare a materialelor:
1980
Subtema si pagina:
Tratament pe baze magice (p. 1-8, 19-24) >
Descântece, farmece > Descântec de speriat (p. 1-8, 19-24)
Descântece, farmece > Descântec de albață și roșață (p.1, 2)
Descântece, farmece > Descântec de ursită bună (p. 2)
Descântece, farmece > Descântec de Samcă (p. 2-3)
Descântece, farmece > Descântec de dalac (p. 3-4)
Descântece, farmece > Descântec de de îndepărtare a farmecelor și a pismei (p. 4-6)
Descântece, farmece > Descântec de năjit (pentru animale: vaci, oi, capre) (p. 7)
Descântece, farmece > Descântec de albață (p.7, 8)
Descântece, farmece > Descântec de durere de cap (p. 19)
Descântece, farmece > Descântec de dragoste (p. 19-20)
Descântece, farmece > Descântec de Samcă (p. 20-24)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (coperta 1);
TOIA Emilia Vl. (p. 48).
Informatori:
1. Guțu Maria Ivanovna, 58 ani (p. 1);
2. Catana Vasilisa, neștiutoare de carte (p. 7);
3. Neidentificat (p.7-24).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Strâmba, raionul Bălți (actualmente Corlăteni, raionul Râșcani) (p. 25-32).
Anul de colectare a materialelor:
1980
Subtema si pagina:
Tratament pe baze magice (p. 26-29) >
Descântece, farmece > Descântec de speriat (p. 26-29)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (coperta 1);
TOIA Emilia Vl. (p. 48).
Informatori:
1. Bold Ecaterina, 109 ani, satul Strâmba, raionul Bălți, neștiutoare de carte (p. 29);
2. Cotos Parascovia, 59 ani, satul Strâmba, raionul Bălți, neștiutoare de carte (p. 32).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei