Dosare pentru Împletitul vegetal

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Glinjeni, raionul Fălești (p. 2-26)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Subtema si pagina:
Împletitul vegetal (p.17-20)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Stafciuc Mihail, 63 ani, băștinaș, lucrează căruțaș; (p. 4-5)
Toma Volodea;
Grigore Mihai, 83 ani;
Zarija Nina Afanasevna, 1914;
Ostaf Alexandra, 1910;
Zastînceanu Ilie, 1895, repară butoaie, căzi, putine.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Nimereuca, raionul Camenca
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Uneltele și ustensile > Materia primă/Tipuri (p. 10, 11) > Prelucrarea materiei prime (p. 10)
Mărimi și unități de măsură (p. 11)
Denumirile obiectelor confecționate din fibre vegetale > Coșuri (p. 10)
Denumirile obiectelor confecționate din fibre vegetale > Mături (p. 11)
Colectori:
BOTNARI Victor Panteleevici, student la Facultatea de Istorie a USM, anul II (p. 1)
Informatori:
1. Ivanco Fedor Pavlovici 63 ani, băștinaș; (p.2)
2. Tofan Ilii Afanasevici, 77 ani, băștinaș;
3. Răilean Nichifor Ivanovici, 71 ani, băștinaș;
4. Lozan Ștefan Iacovlevici, 81 ani, băștinaș;
5. Tofan Andrei Afanasevici, 70 ani, băștinaș;
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei