Dosare pentru Hramul

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Corcmaz/Crocmaz, raionul Suvorov (actualmente Ștefan Vodă) (p. 4-19).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Hramul localităţii (p. 19)
Colectori:
(p. 3): SPÂNU Angela, studentă.
Informatori:
(p. 4):
1. Mistislavschii Maria, a. n. 1934;
2. Burlacu Nina, a. n. 1934;
3. Grecu Valentina V., a. n. 1931;
4. Nachi Aurelia, a. n. 1930.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei