Dosare pentru Hora

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Sănătăuca, raionul Camenca (p. 28-38).
Anul de colectare a materialelor:
1970
Subtema si pagina:
Organizarea horelor: calendar (p. 31, 32) >
Hora de la sărbătorile de iarnă (p. 31, 32)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (forzaț 1);
MOLEA Haritina (p. 32, 35, 36, 38);
SOBOLEVA Tatiana F. (p. 39).
Informatori:
1. Godonoagă Haritina G., 58 ani, pensionară, știutoare de carte (p. 32);
2. Molea Mihail N., 30 ani, lucrător la zăvod (uzină), știutor de carte (p. 35);
3. Bostanar Mihail N., 67 ani, pensionar, știutor de carte (p. 36);
4. Cobzar Lisaveta N., 60 ani, pensionară, știutoare de carte (p. 38).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei