Dosare pentru Folclor literar

Localitatea unde au fost colectate materialele:
localitate neidentificată (p. 1-24).
Anul de colectare a materialelor:
1980
Subtema si pagina:
Cântec de glumă (p. 1)
Cântec „Blondina” (folclor urban) (p. 8-10)
Cântec „Volga” (folclor urban de război) (p. 10-13)
Cântecul bețivului (folclor urban) (p. 13-15)
Cântec „Carul cu boi” (folclor urban) (p. 15-17)
Cântec „Mugur, mugurel” (p. 17)
Cântec de glumă „Sfântul Petru și Mihai…” (p. 18)
Cântec „Ștefan Vodă” (variantă folclorizată a poeziei „Cântecul lui Ștefan cel Mare” de Dimitrie Bolintineanu) (p. 24)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (coperta 1);
TOIA Emilia Vl. (p. 48).
Informatori:
1. Guțu Maria Ivanovna, 58 ani (p. 1);
2. Catana Vasilisa, neștiutoare de carte (p. 7);
3. Neidentificat (p.7-24).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Strâmba, raionul Bălți (actualmente Corlăteni, raionul Râșcani) (p. 25-32).
Anul de colectare a materialelor:
1980
Subtema si pagina:
Cântec de recrut de război (p. 25)
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (coperta 1);
TOIA Emilia Vl. (p. 48).
Informatori:
1. Bold Ecaterina, 109 ani, satul Strâmba, raionul Bălți, neștiutoare de carte (p. 29);
2. Cotos Parascovia, 59 ani, satul Strâmba, raionul Bălți, neștiutoare de carte (p. 32).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Chiștelnița, raionul Telenești (p. 1-28).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Cântecul: text (p. 8-15)>Cântec de dor „Frunză verde trei smicele” (p. 8-9),
Cântec de jale/de cătănie „Frunzuliță de-arnăut” (p. 10-11),
Cântec de glumă „Mândra care joacă bine” (p. 12-15),
Poezie>Strigături pentru joc (p. 16-17).
Colectori:
(p. 36): GODOROGEA Mihail D., student.
Informatori:
Neidentificat.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ocnița, raionul Ocnița (p. 29-35).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Cântec „Frunzuliță baraboi” (p. 30), Cântec de înstrăinare „Frunză verde bobului” (p. 31),
Cântec de dor „Frunză verde și-un dudău” (p. 31, 32), Cântec de dragoste „Foaie verde trei granate” (p. 32),
Cântec de leagăn „Nani, nani, draguliță” (p. 33).
Colectori:
(p. 36): GODOROGEA Mihail D., student.
Informatori:
(p. 30, 35):
1. Șevciuc A. P., 80 ani, s. Ocnița, raionul Ocnița (auzite în toamna anului 1911 de la Toader a lui Miron Grama din s. Glinjeni) (p. 30);
2. Marcoci Alexandru Dimit., 78 an, s. Ocnița (p. 35).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
un sat din raionul Drochia.(p. 36-59).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Cântec „Ca o zi de primăvară”. (muzica Gavriil Muzicescu, colectia lui Cristi Banu, 1994) (p. 36-37),
Cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris: Unire”. (muzica Ciprian Porumbescu, versurile Andrei Bârseanu) (p. 37-38),
Cântec „Frunzuliță jișînele”. (p. 39-40), Cântec păstoresc „Măi ciobene”. (p. 41-43),
Cântec „Frunzuliță păpănaș”. (partea I) (p. 43-44), Cântec „Frunzuliță păpănaș”. (partea a II-a) (p. 44),
Cântec „Zic țiganii ca să joc”. (p. 44-45), Cântec „La crâșmuța cea de jos”. (p. 46-47),
Cântec despre înecarea nunții (p. 50-51), Cântec de dor și cătănie „Între flori”. (p. 51-53),
Poezie „Ce vuiet se aude”. (p. 38-39), Poveste (anecdot) (p. 53-56),
Snoavă/Anecdot (p. 47-49), Ghicitoare (Plugul) (p. 40),
Snoavă cu boierul și țiganul (din seria „Tândală și Păcală”) (p. 56-59).
Colectori:
(p. 36): GODOROGEA Mihail D., student.
Informatori:
(p. 36, 40, 41, 49, 50):
1. Rusnac Scridon Stepanovici, a. n. 1899 la Scridon – făcătorul de minuni, de sat, studii – 4 clase, nu este umblat prin lume (p. 36);
2. Russu Gheorghe Feodorovici (popeșteanul), a. n. 1898, a venit din Popeștii-Noi (tot din raionul Drochia), studii – 2 clase, nu este chiar tare umblat (p. 40-41);
3. Paralencu Ioana Dmitrievna, a. n. 1870, de sat, nu știe carte, nu este umblată în lume (p. 49-50).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Butești, r. Glodeni
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Viscolul (p.1-2); Poezii (p. 3-12); Costică mă cheamă (p. 13-16);
Tinerel m-am însurat (p. 16-18); Bădiță de peste deal (p. 18-20);
Poezie din războiul II mondial (1941-1945) (p. 21-26); Cântec despre Ștefan cel Mare (p.27-28);
M-am pornit la Chișinău (p. 28-29); Cântecul unei fete sărace fără noroc (p.31).
Colectori:
SPATARU Gh., TRESTIAN N.
Informatori:
Bodian Parascovia 1911, 2 clase.
Verejan Dorofei Nicolaevici, 78 ani;
Vârnav Aculina Savovna, 1913.
Sîrbu Elena Antonovna, 77 ani
Martin Vera Ivanovna, 58 ani.
Lupușor Feodor Alexeievici, 69 ani.
Strungaru Mihail, 76 ani
Primac Taisia Vasilevna, 58 ani.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Cubani, raionul Glodeni
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Cântece din satul Cubani (p.32-33).
Colectori:
SPATARU Gh., TRESTIAN N.
Informatori:
Făină Natalia Petrovna, 1906.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei