Dosare pentru Transportul tradițional

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Glinjeni, raionul Fălești (p. 2-26)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Tema:
Subtema si pagina:
Căruţa (p. 3-12)
Traista (p. 16)
Desaga (p.20)
Bricica (p.8-9)
Coșurile (p. 17-20)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Stafciuc Mihail, 63 ani, băștinaș, lucrează căruțaș; (p. 4-5)
Toma Volodea;
Grigore Mihai, 83 ani;
Zarija Nina Afanasevna, 1914;
Ostaf Alexandra, 1910;
Zastînceanu Ilie, 1895, repară butoaie, căzi, putine.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ciuciulea, raionul Glodeni (p. 28-55)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Tema:
Subtema si pagina:
Căruţa (p. 28-30, 32-45)
Carul (p.50-55)
Bricica (p.30, 46-48)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Molodiuc Ivan Vasil., 1925; (p. 28)
Maevschi Boris Petrovici, 1925, băștinaș, lucrază căruțaș.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Huliuți, raionul Rîșcani (p. 56-73)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Tema:
Subtema si pagina:
Căruţa (p. 56-72)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Scorpan Alexandr Ivanovici, 1916; (p. 56; 58)
Bodarenco Alexandr Ilici, 1914, 7 clase la români;
Cucereanu Ana Leontevna, 1907;
Bodrug Fiodor, 72 ani;
Bondarenco Pavel, 66 ani.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Trinca, raionul Edineț (p. 74-96)
Anul de colectare a materialelor:
1987
Tema:
Subtema si pagina:
Căruţa (p. 74-86; 90-96)
Coșurile (p. 82)
Bistarca (p. 88)
Colectori:
Ursu Evgheni B., practica etnografică al studentului anului I, grupa II,
facultatea de istorie a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin” (p.1).
Informatori:
Gudumac Mihail Vasilevici, 1916; (p.74; 76)
Gudumac Alexei, 1902;
Costai Grigorii, 1918;
Stînga Ilie Feodorovici, 1917;
Nestor Zinaida, 1932;
Vîrlan Semion Dimitrevici, 1913.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Corcmaz/Crocmaz, raionul Suvorov (actualmente Ștefan Vodă) (p. 2-15).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Tema:
Subtema si pagina:
Torba (p. 2-4), Desagii (p. 2-5), Cobilița/coromâsla (p. 6), Coșul (p. 5),
Coșul rotund/panerul/bendiul (p. 5), Căruciorul (p. 6, 7), Carul (p. 7, 9, 10, 14),
Căruţa (p. 7-10, 14)>Haraba/horoaba/șarabană (p. 9), Loitră/căruță cu loitre (p. 9),
Brișcă/bricica (p. 11, 12, 14), Faetonul (p. 13, 14).
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p.2):
1. Radu Vasilisa, 1919
2. Amoșului Stepanida, 1927
3. Dimitriev Dmitr Step., 1911
4. Chirică Pascal, 1922
5. Bondari Ivan , 1942, 6 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Tigheci, raionul Leova (p. 16-28).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Tema:
Subtema si pagina:
Torba (p. 16, 17), Desagii (p. 17), Cobilița/coromâsla (p. 18), Coșul (p. 18),
Căruciorul (p. 18, 19)>Căruciorul jucărie (p. 19), Carul (p. 22, 23), Căruţa (p. 19-23),
Haraba/șarabană (p. 21, 22), Căruță mică, trasă de măgar(i) (p. 19, 20),
Brișcă/bricica (p. 20, 23, 24), Faetonul (p. 24-26).
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p. 16):
Butnari Grigorii , 1930
Droto Ana, 1912
Scripcaru Constantin, 1916, 6 clase
Leadoș Ivan Feodor., 1920
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Baimaclia, raionul Cantemir (p. 29-38).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Tema:
Subtema si pagina:
Torba (p. 29, 30), Desagii (p. 30-32), Cobilița/coromâsla (p. 29, 32, 33),
Coșul>Coșul rotund/panerul/coșara (p. 33), Căruciorul (p. 33, 34),
Carul (p. 35), Căruţa (p. 34)>Haraba/șarabană/ietac (p. 35),
Căruță mică, trasă de măgar(i)/căruciorul/cotiga/taliga (p. 34),
Brișca/bricica (p. 35, 36), Faetonul (p. 36).
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p. 29):
Aldea Gheorghe Aldevici, 1926
Brăileanu Piotr Ivanovici, 1914
Tampei Ivan Ivanovici, 1917
Caradjova Zinaida Mihailovna, 1913
Lefter Ivan Ivanovici, 1947, 11 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei