Dosare pentru Acoperișul

Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Codreanca, raionul Strășeni, (p. 2-10)
Anul de colectare a materialelor:
1976
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 2, 10) > Corzile/Grinzile (p. 3, 6, 9-10)
Colectori:
BARDIERU M., student (p. 2)
Informatori:
Bîtcă Elizaveta N., a.n. 1877, băștinașă, fără studii; (p. 5, 8, 11)
Bîtcă Ana Dm., a.n. 1886, băștinașă, fără studii;
Cîrhan Elena Iv., a.n. 1896, băștinașă, fără studii;
Coceri Maria Iv., a.n. 1891, băștinașă, fără studii;
Chiian Efrosinia T., a.n. 1912, băștinașă, fără studii;
Bîtcă Maria Iv., a.n. 1912, băștinașă, fără studii;
Jiian Gheorghe Vas., a.n. 1899, știe carte;
Untilă Maria G., a.n. 1898, fără studii;
Rotari Ivan G., a.n. 1902, știe carte;
Carasucenco Semin G., a.n. 1949, știe carte;
Bîtcă Gheorghe Ia., a.n. 1940, știe carte.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Rublenița, raionul Soroca (p. 12-16);
Anul de colectare a materialelor:
1976
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 14, 15-16) > Corzile/Grinzile (p. 12, 14, 15)
Colectori:
BARDIERU M., student (p. 2)
Informatori:
Cojocari Tatiana Iv., a.n. 1903, știe carte; (p. 13, 15, 16)
Catan Dmitrii S., fără studii;
Mania Alexandru Iv., a.n. 1910, băștinaș, știe carte;
Chiroșca Nichifor P., a.n. 1906, băștinaș, știe carte;
Bița Ilie O., a.n. 1916, băștinaș, fără studii;
Catan Visarion A., a.n. 1933, 7 clase;
Bița Grigorii C., Vas., a.n. 1934, 7 clase;
Tighinean Fiodor N., a.n. 1949, 10 clase.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Racovăț, Raionul Soroca (p. 16-18)
Anul de colectare a materialelor:
1976
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 17, 18) > Corzile/Grinzile (p. 17)
Colectori:
BARDIERU M., student (p. 2)
Informatori:
Braniște Olga Iv., a.n. 1910; (p. 18)
Mitrofan Duța V., a.n. 1905, fără studii.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Văsieni, raionul Cutuzov, (actualmente raionul Ialoveni) (p. 2-12);
Anul de colectare a materialelor:
1976-1978
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 5-6, 10)
Corzile/Grinzile (p. 4, 5, 10)
Colectori:
PASAT V.
Informatori:
Malai Alexandra Vasilevna, a.n. 1902, băștinașă; (p. 12)
Iosif Ivan Alexeevici, a.n. 1953, băștinaș;
Ababii Varvara, 60 ani, băștinașă.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 19-23).
Anul de colectare a materialelor:
1976-1978
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 21, 23)
Colectori:
PASAT V.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 2);
Anul de colectare a materialelor:
1976-1978
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 2)
Colectori:
PASAT V.
Informatori:
Chiriac Parascovia, a.n. 1921, băștinașă; (p. 2)
Telețunic Vasile Condrtevici, a.n. 1939;
Benderscaia Elena Panteleimonovna, 63 ani, băștinașă.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni , raionul Soroca (p. 3-8);
Anul de colectare a materialelor:
1976-1978
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 4)
Colectori:
PASAT V.
Informatori:
Graur Afanasii Iliici, a.n. 1953, băștinaș; (p. 8)
Dobrovolschi Nichitor Tigrovici, 66 ani, băștinaș;
Coraman Varvara Simionovna, 75 ani;
Repeșco Fiodor M. E., 62 ani.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Jura, raionul Rîbnița.
Anul de colectare a materialelor:
1948
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 17, 26, 28, 31,33, 36, 39, 42, 45, 49, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 69.)
Colectori:
NICOLAEV N. F., colaborator științific, Institutul de Istorie, Limbă și Literatură /
Filiala moldovenească a Academiei de Științe din URSS
Informatori:
Bodarebco Evghenii Ivanovici, elev cl. IX (p.11);
Gapuna Galina, elevă cl. IX (p.17);
Gherasie Efimia elevă cl. IX (p. 23);
Mihailov Dmitrii N, elev cl VIII (p. 26);
Râmar Anna Nichita, elevă cl. VIII (p. 28);
Platonov V. P, elev cl. VIII (p. 31);
Bodarenco Alexei, elev cl. IX (p. 33);
Filipova Valentina, elev cl. IX (p. 36);
Sprinsean Ivan Moisei, elev cl. IX (p. 39);
Terlețichii Iurii, elev cl. VIII (p.42);
Eacovlena Irina, elevă cl. IX (p. 45);
Chilimciuc Aculina, elevă cl. IX (p. 49);
Fidelscaia M. I., elev cl. VIII (p. 52);
Terlețichii Valentin (p. 55);
Matveeva Olga Simionovna (p. 57);
Lavrova Olga, elevă cl. IX (p.60);
Platon Maria, elevă cl. VIII (p. 63);
Țaran Iurii, elev cl. VIII (p. 66);
Gumenîi Vasile A., elev clasa IX (p. 69).
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Baraboi, raionul Dondușeni (p. 1-9);
Anul de colectare a materialelor:
1982
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 1, 5-6), Corzile/Grinzile (p. 4, 5).
Colectori:
MISCHEVCA V., student
Informatori:
(p. 1):
Cebotari Gheorghe Al., a.n. 1914, băștinaș;
Cojocaru Ivan Af., 47 ani, băștinaș;
Tcaci Dmitrii Panteleevici, a.n. 1914, băștinaș;
Cibotaru Ivan Vasilievici, a.n. 1900, băștinaș;
Tcaci Mihail C, a.n. 1920, băștinaș;
Cibotaru Nastasia, 80 ani, băștinașă;
Gulia Petr, a.n. 1906, băștinaș;
Bordeian Evsavii Tarasovici, a.n. 1901, băștinaș;
Bordeian Andrei, 50 ani, băștinaș.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Burlănești, raionul Edineț (p. 10-17)
Anul de colectare a materialelor:
1982
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 12), Corzile/ Grinzile (p. 15).
Colectori:
MISCHEVCA V., student
Informatori:
(p. 10):
Chirisovschii V.F., a.n. 1935;
Rusu M. I., a.n. 1905;
Carcia M. P., a.n. 1910;
Șoric I. V., a.n. 1922;
Rusu Pr., a.n. 1908;
Prodan Gr. a.n. 1902;
Șișchin, a.n. 1956;
Dulce Al., a.n. 1912.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Corjeuți, raionul Briceni (p. 18-26)
Anul de colectare a materialelor:
1982
Subtema si pagina:
Acoperișul (p. 18, 20-21, 25)>Corzile/ Grinzile (p. 22).
Colectori:
MISCHEVCA V., student
Informatori:
(p. 20, 21, 22, 23, 25, 26)
Informatori (p. 18):
Bragari Eftenii, a.n. 1916;
Tutelia Al. Ant., a.n. 1906;
Zozulia T. P., a.n. 1909;
Boroșan I. N., a.n. 1952;
Boroșan D. M.., a.n. 1950;
Stînca D. L. a.n. 1907;
Fuma G. D., a.n. 1920;
Brînza Iv. N., a.n. 1927.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei