Dosare pentru Obiceiuri de nuntă

Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Iablona, raionul Glodeni (p. 21 - 46)
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 38-41, 44),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 21-22, 29-32, 41).
Colectori:
Maico Maria M. (p. 22 )
Informatori:
Gafton Natalia Alexandrovna, 79 ani, neștiutoare de carte, lucrează în colhoz;
Gudumac Vera Grigorevna,73 ani, neștiutoare de carte, pensionară;
Prisăcari Dmitrii Savovici, 73 ani, o clasă ” împrejuru școlii”, lucrează în colhoz;
Prisăcari Ioana Vasilevna, 73 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Prisăcari Vera Vasilevna, 73 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Prisăcari Grigore Procopovici, 67 ani, 4 clase, pensionar;
Buga Gheorghe Gheorghevici, 77 ani, nu știe carte, meșter de butoie;
Colovei Ana, 70 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Popova Evdochia Gheoghevna, 61 ani, știutoare de carte, pensioneră.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ustia, raionul Glodeni (p. 48-58)
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Înțelegerea (p. 52-53),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 53).
Colectori:
Spătaru G. I., Balica E. S. (p. 48)
Informatori:
Pasat Elena Ivanovna,62 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Găiceanu Mașa, 44 ani, colhoznică, 4 clase românești;
Dobiță Minodora, 55 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Avtomovici Vera Nichitovna, 57 ani, 4 clase, pensioneră.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ciuciulea, raionul Glodeni (p. 59-76)
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunții (p. 60-62)>Conocărie (p. 66-70), Jucatul prosoabelor (p. 62),
Despodobitul miresei (p. 62-63, 65), Cântecul miresei (p. 64-65).
Colectori:
Belous Valentina. I., Spătaru G. I. (p. 59)
Informatori:
Mereuț Maria Dimitrevna, 67 ani, 4 clase, pensioneră;
Bucmeghi Zinaida M., 38 ani, 8 clase, bucătăreasă;
Ghervas Maria, 69 ani, neștiutoare de carte, pensioneră;
Bucmeghi Ivan Nicolaevici, 42 ani, 6 clase, tractorist;
Luca Vasile G., 66 ani, 4 clase, pensioner;
Levițcaia Liuda Ivanobna, 80 ani, 6 clase, pensioneră;
Filip Vasile Andreevici, 76 de ani, 3 clase, pensioner;
Roman Galina, 23 ani, școala medie, bucătăreasă.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Obileni, raionul Kotovsc (actualmente Hîncești) (p.5-26, 45-50);
Anul de colectare a materialelor:
1977
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Logodna (p. 16-17),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 17-20),
Obiceiuri postnupțiale (p. 21).
Colectori:
Spătaru G. I. (p. 1)
Informatori:
Bumbac Ana Mihail, 55 ani, s. Hîjdieni, r. Glodeni; (p.5)
Crețu Olga Vas., 30 ani;
Crețu Axenia, 48 ani;
Bumbac Mărioara, 75 ani;
Tofan Ivan V., 45 ani;
Potâng Ivan Vas., 18 ani.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Coșnița, raionul Dubăsari
Anul de colectare a materialelor:
1986
Subtema si pagina:
Înregistrarea căsătoriei (p. 4-10).
Colectori:
Grițco S., student la facultatea de istorie
a Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin”, anul I (p. 1)
Informatori:
Vatavu Gr., Iv., 1953, băștinaș, mold.,
Popa T., V., 1960, băștinaș, mold.,
Ursu L., I., 1967, băștinaș, mold.,
Sovetul sătesc;
Russu Leon Iv., 1939, băștinaș, mold.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ciobruciu, raionul Slobozia
Anul de colectare a materialelor:
1986
Subtema si pagina:
Înregistrarea căsătoriei (p. 24).
Colectori:
Grițco S., student la facultatea de istorie a
Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin”, anul I (p. 1)
Informatori:
Sovetul sătesc;
Barulat A. I. 1904, băștinaș, mold;
Muntean S. I. 1909, băștinaș, mold;
Caraman N. I., 1946, băștinaș, mold;
Svițeva L. S., 1960, băștinaș, mold.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Sagaidac, raionul Cimișlia
Anul de colectare a materialelor:
1986
Subtema si pagina:
Înregistrarea căsătoriei (p. 28).
Colectori:
Grițco S., student la facultatea de istorie a
Universității de Stat din Chișinău „V. I. Lenin”, anul I (p. 1)
Informatori:
Sovetul sătesc;
Zlotescu V. D., 1950, mold., băștinaș;
Lungu M. Al., 1940, mold., băștinaș;
Delean M. V., 1952, mold., băștinaș;
Guțu V. S., 1965, mold., băștinaș.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Tartaul, raionul Cantemir
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 3-4),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 4-7).
Colectori:
Țîbrovscaia Victoria Mih.
Informatori:
Roman Feodora Gheorghevici, 1918;
Malachi Gheorghi Step., 1923;
Răduca Ana Iv., 1915.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Crocmaz, raionul Cantemir
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 9-14),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 14-24),
Obiceiuri postnupțiale (p. 24-25).
Colectori:
Țîbrovscaia Victoria Mih.
Informatori:
Burlacu Nina, 1934;
Mstisiavechii Maria, 1934;
Constantinov Nichifor, 1913;
Doșei Natalia Demidova, 1909;
Prujuna Clava Evdoc., 1926.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Tigheci, raionul Leova
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 26-30),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 30-35).
Colectori:
Țîbrovscaia Victoria Mih.
Informatori:
Ițna Manoli, 1911;
Corbu Profira Nic., 1929;
Ștefăniță Elena Iv., 1906;
Catandachi Ioana Fiod., 1920;
Bejenari Maria, 1910;
Crețu Feofania Gheorghe, 1926.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Baimaclia, raionul Cantemir
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 38-42),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 42-45)
Colectori:
Țîbrovscaia Victoria Mih.
Informatori:
Bagrin Ivan Fiod., 1903;
Cialîc Liubovi Ion, 1911;
Cravcenco Maia, 1915;
Daleni Olga, 1920.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Balatina, raionul Glodeni;
satul Cuhnești, raionul Glodeni;
satul Movileni, raionul Glodeni;
satul Bisericani, raionul Glodeni.
Anul de colectare a materialelor:
1976
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 1),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 3-46).
Colectori:
Spătaru Gheorghe I., Cațaveică Maria C.,
Institutul Pedagogic „Al. Russo” din Bălți, Șarban Tamara V. (p. 47, 75).
Informatori:
Pînzaru Epifan, 76 ani, neștiutor de carte (p. 51);
Gorșnea Alexandru, 77 ani, neștiutor de carte (p. 52);
Cenușă Petrea, 80 ani, neștiutor de carte (p. 52);
Rotaru Agrepina, 80 ani, neștiutoare de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 53);
Panciuc Maria I., neștiutoare de carte (p. 54);
Trihaș Andrei, 86 ani, neștiutoare de carte (p. 54);
Cenușă Nina, 76 ani, neștiutoare de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 55);
Buzuleac Maria Gavrilovna, 77 ani, neștiutoare de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 57);
Scutaru Elena Nicolae, 78 ani, neștiutoare de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 59);
Ciuntul Constantin Ivanovici, a.n. 1903, neștiutor de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 55);
Grosu Sirofim, 60 ani, știutor de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 71);
Munteanu V.A., 62 ani, știutor de carte, s. Balatina, r-nul Glodeni (p. 73);
Nenuță Frăsîna Guțovna, 66 ani, știutoare de carte, pensionară, țigancă, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 77);
Rusu Vasilii Alexei, 79 ani, știutor de carte, pensionar, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 78);
Ciobanu Parascovia Alexeevna, 79 ani, știutoare de carte, pensionară, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 79);
Ciubotaru Eliveta Ivanovna, 69 ani, neștiutoare de carte, pensionară, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 81);
Mutelică Vasilii Alexandrovici, 59 ani, știutor de carte, colhoznic, s. Bisericani, r-nul Glodeni (p. 83);
Coman Maria Vasilevna, 73 ani, neștiutoare de carte, pensionară, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 84);
Gîdei Maria Constantin, neștiutoare de carte, pensionară, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 85);
Umatoc Zinaida Fiodorovna, 67 ani, pensionară, fostă învățătoare, s. Cuhnești, r-nul Glodeni (p. 87);
Umatoc Ludmila Efimovna, 45 ani, învățătoare, s. Movileni, r-nul Glodeni, (p. 89);
Țurcanu ana Ivanovna, 52 ani, neștiutoare de carte, femeie de serviciu la școală, s. Movileni, r-nul Glodeni, (p. 91);
Umatoc Svetlana Dm., 20 ani, învățătoare, s. Movileni, r-nul Glodeni, (p. 92);
Rugaciova Raisa Dm., 34 ani, educatoare la grădiniță, s. Cuhnești, r-nul Glodeni, (p. 93);
Gîdei Lidia Stepanovna, 44 ani, dădacă la grădiniță, s. Cuhnești, r-nul Glodeni, (p. 94);
Gîdei Ivan Andreevici, 74 ani, neștiutor de carte, pensionar, s. Cuhnești, r-nul Glodeni, (p. 95);
Bucătari Stepan Gheorghevici, 84 ani, știutor de carte, pensionar, (p. 96);
Mutelică Evghenia Vasilevna, 50 ani, știutoare da carte, colhoznică, s. Bisericani, r-nul Glodeni, (p. 97);
Rusu Mihail Gheorghevici, 51 ani, știutor de carte, colhoznic, s. Movileni, r-nul Glodeni, (p. 98);
Corj Ivan Andreevici, 48 ani, știutor de carte, colhoznic, (p. 99);
Ursu Alexandru Dm., 48 ani, știutor de carte, agent de finanțe, s. Cuhnești, r-nul Glodeni, (p. 100);
Constantin Nicolaevici Cibotari, 82 ani, știutor de carte, (p. 101);
Polinciuc Evdochia Petrovna, 55 ani, știutoare de carte, colhoznică, (p. 102);
Ghidici Olga Gheorghevna, 56 ani, știutoare de carte, (p. 103).
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Bădragii-Noi, raionul Edineț (p. 2, 5-22);
satul Brînzeni, raionul Edineț (p. 3);
satul Iabloana, raionul Glodeni (p. 26-27, 31-39).
Anul de colectare a materialelor:
1983
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunții>Iertăciune la nuntă (p. 9-11, 11-15).
Colectori:
Molia Haritina (p. 26).
Informatori:
Drobca Mihail, 37 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 2); (p.23-24)
Tincu Leonid, s. Brînzeni, r-nul Edineț (p. 3);
Gîscă Iacob, 85 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 5);
Jacot Ivan, 55 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 7);
Pirojoc Serghei, 29 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 8);
Panciuc Iustina, 89 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 9);
Ropot Liuba, 48 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 11);
Jacot C., 50 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 15);
Jacot Vasile, 26 ani, s. Bădragii-Noi, r-nul Edineț (p. 22);
Mirza Agafia N., 58 ani, știutoare de carte, 4 clase, s. Iabloana, r-nul Glodeni (p. 26, 27);
Chistol Alexandra Gheorghevna, 40 ani, știutoare de carte, 4 clase, lucrătoare la școală (p. 29);
Eremciuc Ana Dimitrevna, 40 ani, știutoare de carte, 4 clase, lucrătoare la școală (p. 30);
Dobrovolschaia Olga Chirilovna, 44 ani, știutoare de carte, lucrătoare, s. Iabloana, r-nul Glodeni (p. 31);
Bogdanici Fiodor Nicolaevici, 80 ani, pensionar, 4 clase, s. Iabloana, r-nul Glodeni (p. 34);
Buga Anastasia Gheorghevna, 52 ani, colhoznică, 4 clase, s. Iabloana, r-nul Glodeni (p. 36, 40);
Gafton Natalia Alexandrovna, 79 ani, neștiutoare de carte, lucrătoare la toc, s. Iabloana, r-nul Glodeni (p. 37);
Chistol Alexandra Gheorghevna, 46 ani, 4 clase, lucrătoare la școală, s. Iabloana, r-ul Glodeni (p. 39);
Vasilica Victor, 35 ani;
Savanu Emilia, 46 ani, colhoznică.
Localitatea unde au fost colectate materialele:
...
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunții>Conocărie (p. 1-5),
Orație pentru masă (p. 6-8), Orație de pahar (p. 8-10).
Colectori:
Anonim
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Gansc, raionul Cutuzov, (actualmente s. Hansca, raionul Ialoveni), (p. 2-7).
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Logodna (p. 2-3, 7), Starostele (p. 2, 7), Răspunsul (p. 3),
Mirii (p. 2), Nunii/Nașii (p. 6), Socrii (p. 4-5), Coconarii (p. 4),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 2, 3-4, 5-6, 7)>Nunta (p. 5-6, 7),
Cununia (p. 5), Dezbrăcatul miresei/Stricatul miresei (p. 6-7).
Colectori:
CEBAN Vasilii P., student.
Informatori:
Cibotaru Agafia Onufreevna, 85 de ani, neștiutoare de carte; (p. 7).
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Ruseștii-Noi, raionul Cutuzov (actualmente raionul Ialoveni) (p. 8-14).
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Logodna (p. 9), Starostele (p. 9, 10), Răspunsul (p. 9),
Mirii (p. 9, 10-12, 13-14), Nunii/Nașii (p. 12), Socrii (p. 9, 10, 13), Coconarii (p. 10),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 8-10, 11-12, 13-14)>Nunta (p. 10-12, 14), Cununia (p. 11), Masa mare (p. 14),
Dezbrăcatul miresei/Stricatul miresei (p. 12), Calea/Colacul/Zeama (p. 12, 14),
Obiceiuri postnupțiale (p. 12).
Colectori:
CEBAN Vasilii P., student
Informatori:
1. Trohin Andronic Constantinovici, 79 de ani, 3 clase; (p. 8, 14)
2. Bîrsă Petru Ivanovici, 38 de ani, 8 clase.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 15-23).
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 15-20, 21)>Pețitul (p. 15-20, 21), Logodna (p. 15-20), Mirii (p. 21, 22, 23),
Socrii (p. 22-23), Coconarii (p. 15-20, 22, 23), Vornicei/Druște (p. 22), Nunta (p. 22).
Colectori:
CEBAN Vasilii P., student
Informatori:
1. Mutu Nicolai; (p. 15, 20)
2. Drăgănel Liuda M.;
3. Floria Vasilii Iv.;
4. Muntianu Nicolai, 65 de ani, 2 clase.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Răciula, raionul Călărași (p. 2-5).
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Mirii (p. 2, 3, 4), Nunii/Nașii (p. 2-3), Socrii (p. 3, 4),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 2)>Nunta (p. 2, 4-5), Iertăciune la nuntă (p. 2),
Masa mare (p. 2), Calea/Colacul/Zeama (p. 3).
Colectori:
CEBAN Vasilii P., student
Informatori:
1. Drăgan Liuba , 68 de ani; (p. 4, 5)
2. Benderschi Elena, 65 de ani.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni, raionul Soroca (p. 6-16).
Anul de colectare a materialelor:
1976, 1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 6, 7)>Logodna (p. 6, 7), Starostele (p. 6), Răspunsul (p. 7),
Mirii (p. 7-8, 10, 11a, 12a, 11b-12b, 13, 15), Nunii/Nașii (p. 9, 15), Socrii (p. 11a, 12b),
Coconarii (p. 9), Vornicei/Druște (p. 10, 11a),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 8-9, 11a-12b, 14-16)>Nunta (p. 6, 8, 9-12a, 14-16),
Cununia (p. 9), Masa mare (p. 16), Dezbrăcatul miresei/ Stricatul miresei (p. 13).
Colectori:
CEBAN Vasilii P., student
Informatori:
1. Munteanu Dumitru , 84 de ani, 4 clase; (p. 9, 14, 16)
2. Peșca Maria Lucovna, 70 de ani, fără carte;
3. Muntean Ivan I., 36 de ani, studii superioare.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Vădeni, raionul Soroca (p. 2-20).
Anul de colectare a materialelor:
1978
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Mirii (p. 19),
Obiceiuri din timpul nunții>Nunta (p. 18-20).
Colectori:
PALANCICA T.
Informatori:
1. Bativscaia Fiodora Fiodorovna, 75 ani; (p. 5, 10, 12, 20)
2. Caraman Zinovia Grigorevna, 77 de ani;
3. Hripmevaia Efrosenia Pavlovna, 45 ani;
4. Dobrovolschi Samuil, 87 ani;
5. Munteanu Ivan Nicolaevici, 35 ani, studii superioare.
Descrierea:
ISAC Ina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Stroiești, raionul Rîbnița
Anul de colectare a materialelor:
1986-1987
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 102-104),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 105-107).
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM
COADĂ Zina, studentă
Informatori:
Cocervei Zinovia, 62 ani, satul Stroiești (raionul Rîbnița)
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Miciurin, raionul Rîșcani (actualmente Drochia).
Anul de colectare a materialelor:
1986-1987
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunții (p. 105-107),
Orații de nuntă (p. 120; 123-128; 136).
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM
COADĂ Zina, studentă
Informatori:
Dubiță Chiril Antonovici, 35 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 108);
Patrașcu Zaharia Chirilovici, 50 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 109, 122-123);
Căpriță Andrei Andreevici, 48 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 109);
Comerzan Ivan Iacovlici, 55 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 113-114);
Guțu Andrei Niculaevici, 40 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 115,117);
Conea Nina Filimonovna, 40 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 118);
Pripa Vera, 45 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 118, 119, 120);
Baban Niculai Niculaevici, 50 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 121);
Guțu Ivan Alexeevici, 48 ani, s. Miciurino, r. Rîșcani (p. 121).
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Cureșnița, raionul Soroca;
satele din raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț;
Anul de colectare a materialelor:
1986-1987
Subtema si pagina:
Orații de nuntă (p. 144-145),
Obiceiuri prenupțiale (p.191-192; 293)>Conăcărie (p.240-246),
Obiceiuri din timpul nunții (p.159-160; 192; 219-220; 294),
Obiceiuri postnupțiale (p. 296)>Orații de nuntă (p. 146-147; 155-157; 169).
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM
COADĂ Zina, studentă
Informatori:
Bulargă Afanasii Ivanovici, 59 ani, s. Meresrevca, r. Otaci (p. 147, 160);
Curetnic Vasile Ivanovici, 47 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 154, 156,);
Cucer Diomid Vasilevici, 42 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 157);
Seinic Filip Ivanovici 45 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 158);
Lâsâi Ana Vasilevici 56 ani, s. Gîrbova, r. Otaci (p. 162, 163);
Aciobăniță Saveta Ivanovna, s. Velicoselie, r. Golubca, regiunea Cernăuți (p. 169);
Semeniuc Ivan 65 ani, s. Gorodiște, r. Dondușeni (p.175);
Pelin Efimia Vasilevna 1881, s. Hiliuți, r. Rîșcani (p. 198);
Roșca Fiodor Grigorevici, 1922, s. Hiliuți, r. Rîșcani (p. 212);
Tihanovschii V., 38 ani, s. Plopi, r. Ocnița (p. 232, 282.);
Racu Irina, 60 ani, (p. 236);
Aciobăniță V. I.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Sănătăuca, raionul Camenca (p. 28-38).
Anul de colectare a materialelor:
1970
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale > Furatul/fugitul miresei (p. 32).
Colectori:
SPATARU Gheorghe I., cercetător științific superior, Secția Etnografie și Studiul Artelor, Academia de Științe a RSSM (forzaț 1);
MOLEA Haritina (p. 32, 35, 36, 38);
SOBOLEVA Tatiana F. (p. 39).
Informatori:
1. Godonoagă Haritina G., 58 ani, pensionară, știutoare de carte (p. 32);
2. Molea Mihail N., 30 ani, lucrător la zăvod (uzină), știutor de carte (p. 35);
3. Bostanar Mihail N., 67 ani, pensionar, știutor de carte (p. 36);
4. Cobzar Lisaveta N., 60 ani, pensionară, știutoare de carte (p. 38).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Nemirovca (actualmente Nimereuca), raionul Soroca (la momentul cercetărilor localitatea era în raionul Camenca) (p. 3-30).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 7-15)>Pețitul (p. 8, 9), Logodna (p. 9, 10), Răspunsul (p. 10), Pețitorul/starostele (p. 7, 8),
Pregătirile pentru nuntă>Alegerea actanților (p. 12, 13, 14),
Pregătirile pentru nuntă>Cumpărăturile (p. 12, 13), Pocloanele/darurile (p. 13), Poftitul la nuntă (p. 14, 15),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 12-29)>Domnișoara de onoare/drușca de frunte (p. 12),
Cavalerul de onoare/vornicelul de frunte (p. 12, 18, 21), Nunii mari/nașii (p. 13, 14, 23-26),
Desfășurarea nunții (p. 14-29), Nunta la casa miresei (p. 14-22, 27, 28), Conocăria (p. 16-18),
Întâlnirea mirelui de către mireasă (p. 15, 16, 18), Masa de la casa miresei (p. 19-22),
Datul miresei în mâna mirelui>Bradul (text) (p. 19—21), Legătorile (p. 12, 15, 21, 22,25),
Iertăciunea (p. 27), Ieșitul miresei din casă (p. 27, 28), Nunta la casa mirelui (p. 22-26, 28, 29),
Întâlnirea mirilor de către părinții mirelui/socrii mari (p. 28),
Masa Mare (p. 22-24, 28)>Găina (p. 28),
Scoaterea vălului miresei/îmbrobodirea de modă a miresei (p. 24, 25),
Cinstea miresei (p. 29), Dezlegarea nunilor mari/nașilor (p. 26),
Obiceiuri postnupțiale>Întâlnirea socrilor (p. 26).
Colectori:
BULARGA Olga. (p. 2)
Informatori:
1. Panaite Aculina Pavlovna – mold., anul nașterii 1904, băștinașă, pensionară (p. 7);
2. Gogu Daria Pavlovlna – mold., 1939, băștinașă, lucrătoare;
3. Zaporojan Pelagheia Alexandrovna – mold., 1939, băștinașă, pensionară;
4. Grudco Xenia Stepanovna – mold., 1944, băștinașă, lucrătoare;
5. Novag Evdochia Mih. – mold., 1915, băștinașă, pensionară;
6. Novag Semion Feodoseevici – mold., 1913, băștinaș, pensionar (p. 8,11);
7. Ivanco Vera Adamovna – mold., 1920, băștinașă, pensionară;
8. Gogu Ivan Feodorovici – mold., 1919, băștinaș, pensionar;
9. Gogu Agafia Gheorghevna – mold., 1924, băștinașă, pensionară;
10. Osețchi Maria Semionovna – mold., 1915, băștinașă, pensionară (p. 10);
11. Golugurțev Grigorii Maximovici – mold., 1913, băștinaș, pensionar;
12. Golugurțev Elena Ivanovna – mold., 1929, băștinașă, pensionară;
13. Panfil Elizaveta Profirovna – mold., 1919, băștinașă, pensionară (p. 29);
14. Cociur Daria Calinovna – mold., 1929, băștinașă, pensionară;
15. Djosan Agafia Tihonovna – mold., 1911, băștinașă, pensionară;
16. Tochilă Olimpiada Efimovna – mold., 1920, băștinașă, pensionară;
17. Samoilă Anna Mifodevna – mold., 1920, băștinașă, pensionară;
18. Melnic Lidia Semeonovna – mold., 1930, băștinașă, pensionară (p.18);
19. Chitaica Vladimir Vasilevici – mold., 1962, Camenca, stroiteli (constructor);
20. Chitaica Evghenia Andreevna – mold., 1965, (...), laborant, Camenca;
21. Osețchi Daria Feodorovna – mold., 1912, băștinașă, pensionară.
22. Tuchila Semion (p. 16, 19);
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Stoicani, raionul Soroca (p. 32-47).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 35-40, 43, 44)>Pețitul (p. 37), Logodna (p. 36), Răspunsul (p. 36, 37), Pețitorul/starostele (p. 37),
Pregătirile pentru nuntă>Alegerea actanților (p. 38), Cumpărăturile (p. 38),
Poftitul la nuntă (p. 43, 44), Cununia religioasă (p. 38-40),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 40-45)>Domnișoara de onoare/drușca de frunte (p. 40),
Cavalerul de onoare/vornicelul de frunte (p. 40, 44), Nunii mari/nașii (p. 38),
Desfășurarea nunții (p. 40-45), Nunta la casa miresei (p. 40, 41), Conocăria (p. 40, 41),
Întâlnirea mirelui de către mireasă (p. 40), Legătorile (p. 38, 40),
Nunta la casa mirelui (p. 41-43), Masa Mare (p. 41),
Scoaterea vălului miresei/dezbrăcarea miresei (p. 41-43), Obiceiuri noi (43-47),
Obiceiuri postnupțiale>Întâlnirea socrilor (p. 43).
Colectori:
BULARGA Olga. (p. 2)
Informatori:
1. Ursul Afanasii Mih. – mold., 1917, invalid de război, pensionar (p. 36);
2. Zdorov Feodosia Antonivna – mold., 1916, băștinașă, pensionară;
3. Leucă Zinaida Vasilevna – mold., 1919, băștinașă, pensionară;
4. Zosin Parascovia Nicolaevna – mold., 1938, băștinașă, pensionară (p. 39);
5. Topor Anna Grigorevna – mold., 1910, băștinașă, pensionară (p. 41);
6. Druță Fiodosia Ivanovna – mold., 1919, băștinașă, pensionară;
7. Prodan Grigore Stepanovici – mold., 1915, băștinaș, pensionar;
8. Prodan Olimpiada Maximovna – mold., 1927, băștinașă, pensionară (p. 37);
9. Ursul Tecla Iv. – mold., 1906, băștinașă, pensionară;
10. Ciobanu Vasilii Vas. – mold., 1918, băștinaș, pensionar;
11. Bantoș Victor Vasilevici – mold., 1961, băștinaș, șofer;
12. Rotaru (Bantoș) Liudmila Grigorevna – mold., 1964, educatoare la grădinița de copii;
13. Bantoș Elizaveta Vasilevna – mold., 1930, băștinașă, pensionară;
14. Străinu Anastasia Nichiforovna – mold., 1923, băștinașă, pensionară (p. 43).
15. Moșneguța Alexandra (p. 35);
16. Bantoș Maria (p. 43).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Sudarca, raionul Dondușeni (p. 49-70).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p. 51-55, 57, 65, 69)>Pețitul (p. 52),
Logodna/punerea în cale (p. 53), Pețitorul/starostele (p. 51, 52),
Pregătirile pentru nuntă>Cumpărăturile (p. 53, 54),
Pocloanele/darurile (p. 57), Poftitul la nuntă (p. 55),
Gătitul mirilor>Gătitul mirelui (p. 53), Gătitul miresei (p. 51),
Cununia religioasă (p. 65, 69),
Obiceiuri din timpul nunții (p. 55-66, 68, 70)>Domnișoara de onoare/drușca de frunte (p. 56),
Cavalerul de onoare/vornicelul de frunte (p. 55, 56, 60), Nunii mari/nașii (p. 53, 63),
Desfășurarea nunții (p. 55-66, 68, 70), Nunta la casa miresei (p. 55-61, 66), Conocăria (p. 55, 56),
Întâlnirea mirelui de către mireasă (p. 57), Masa de la casa miresei (p. 57), Legătorile (p. 54),
Iertăciunea (p. 58-60), Ieșitul miresei din casă (p. 60, 61), Zestrea (p. 70),
Vama/vadra/vulpea (p. 61, 62), Nunta la casa mirelui (p. 62-66), Masa Mare (p. 62, 63),
Scoaterea vălului miresei/îmbrobodirea miresei (p. 63-65), Obiceiuri noi (p. 55, 68),
Obiceiuri postnupțiale (p. 66-68)>Ritualuri distractive/mascații (p. 66, 67),
Obiceiuri postnupțiale (p. 66-68)>Vizita tinerilor la nași/la socri (p. 67, 68).
Colectori:
BULARGA Olga. (p. 2)
Informatori:
1. Țurcanu Nadejda Ivanovna – mold., 1926, băștinașă, pensionară (p. 52);
2. Donici Andrei Calinovici – mold., 1889, băștinaș, pensionar (p. 53, 55);
3. Donici Agafia Mihailovna – mold., 1920, băștinașă, pensionară;
4. Donici Evghenia Pavlovna – mold., 1936, băștinașă, pensionară (p. 54);
5. Șevciuc Lidia Emilianovna – mold., 1922, băștinașă, pensionară;
6. Suveică Maria Ulianovna – mold., 1929, băștinașă, pensionară;
7. Curteanu Maria Antonovna – mold., 1927, băștinașă, pensionară;
8. Bețivu Vasilii Ivanovici – mold., 1924, băștinaș, pensionar;
9. Celac Ana Procopovna – mold., 1905, băștinașă, pensionară;
10. Baran Vasilii Gheorghevici – mold., 1962, băștinaș, tractorist
11. Spoială (Baran) Tamara Feodorovna – mold., 1965, băștinașă, colhoznică;
12. Baran Vera Demianovna – mold., 1931, băștinașă, pensionară;
13. Vartic Feodor Ivanovici – mold., 1921, băștinaș, pensionar;
14. Suru Agafia Andreevna – mold., 1920, băștinașă, pensionară (p. 61);
15. Pânzari Maria Iacoblevna – mold., 1902, băștinașă, pensionară;
16. Bețivu Profira Feodorovna – mold., 1910, băștinașă, pensionară;
17. Cazac Andrei Semionovici – mold., 1921, băștinaș, pensionar.
18. Vartic Ion (p. 55);
19. Dolganiuc Ana (p. 57).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Hârbova (actualmente Gârbova), raionul Ocnița (p. 71-92).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale>Pețitul (p. 73, 74), Logodna/punerea în cale/croitul (p. 74-77),
Pețitorul/starostele (p. 73), Poftitul la nuntă (p. 79, 80),
Obiceiuri din timpul nunții>Domnișoara de onoare/drușca de frunte (p. 78),
Cavalerul de onoare/vornicelul de frunte (p. 78, 79, 89-91), Nunii mari/nașii (p. 74, 78, 89-91),
Vătaful/starostele (p. 79, 89-91), Desfășurarea nunții (p. 77-91), Nunta la casa miresei (p. 78, 81-88),
Legătorile (p. 77, 82, 83), Iertăciunea (text de la scos vălul miresei) (p. 83-86),
Ieșitu/scoaterea miresei din casă (p. 83, 86-88), Zestrea (p. 76, 77), Nunta la casa mirelui (p. 88-91),
Întâlnirea mirilor de către părinții mirelui/socrii mari (p. 88), Masa Mare (p. 88-90),
Scoaterea vălului miresei/îmbrobodirea miresei (p. 90), Obiceiuri noi (p. 79, 81, 82),
Obiceiuri postnupțiale>Benchetul (p. 91), Vizita tinerilor la nași/la socri (p. 92).
Colectori:
BULARGA Olga. (p. 2)
Informatori:
1. Crijanovscaia Ana Feodorovna – mold., 1931, băștinașă, lucrătoare (p. 84, 86);
2. Rusnac Maria Vasilevna – mold., 1928, băștinașă, pensionară (p. 78);
3. Cernețcaia Lidia Stepanovna – mold., 1915, băștinașă, pensionară (p.74);
4. Cernețcaia Zinaida Feodorovna – mold., 1934, băștinașă, pensionară;
5. Cernețchii Ivan Dmitrevici – mold., 1932, băștinaș, pensionar (p. 79);
6. Vârcean Elena Dmitrevna – mold., 1901, băștinașă, pensionară (p. 76, 82);
7. Fanari Nadejda Ivanovna – mold., 1910, băștinașă, pensionară (p. 82);
8. Fanari Mitrofan Ivanovici – mold., 1914, băștinaș, pensionar;
9. Fanari Liubovi Stepanovna – mold., 1922, băștinașă, pensionară;
10. Stratulat Liubovi Ivanovna – mold., 1944, băștinașă, pensionară;
11. Vahnovan Sofia Grigorevna – mold., 1926, băștinașă, pensionară;
12. Lâsâi Mihai Vasilevici – mold., 1948, băștinaș, colhoznic;
13. Vahnovan Ala Gheorghevna – mold., 1953, băștinașă, colhoznică.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Baimaclia, raionul Cantemir (p. 29-38).
Anul de colectare a materialelor:
1988
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunți (p. 31)>Zestrea (p. 31)
Colectori:
(p. 1): COȘUG V. V., student
Informatori:
(p. 29):
Aldea Gheorghe Aldevici, 1926
Brăileanu Piotr Ivanovici, 1914
Tampei Ivan Ivanovici, 1917
Caradjova Zinaida Mihailovna, 1913
Lefter Ivan Ivanovici, 1947, 11 clase.
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
satul Ocnița, raionul Ocnița (p. 29-35).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Nunta la casa miresei (p. 33-35)
Conăcărie (p. 33-35)
Colectori:
(p. 36): GODOROGEA Mihail D., student.
Informatori:
(p. 30, 35):
1. Șevciuc A. P., 80 ani, s. Ocnița, raionul Ocnița (auzite în toamna anului 1911 de la Toader a lui Miron Grama din s. Glinjeni) (p. 30);
2. Marcoci Alexandru Dimit., 78 an, s. Ocnița (p. 35).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
localitate neidentificată (p. 60-68).
Anul de colectare a materialelor:
1985
Subtema si pagina:
Nunta la casa miresei (p. 60-68), Conocăria (p. 61-65), Masa de la casa miresei (p. 60, 66-68),
Datul miresei în mâna mirelui (p. 60, 66-68)>Bradul (p. 60), Iertăciunea (p. 66-68).
Colectori:
(p. 36): GODOROGEA Mihail D., student.
Informatori:
(p. 60, 61, 66):
1. Zabrian Lida Efimovna, 30 ani (p. 60);
2. Todiraș Valerii A., 26 ani (p. 61, 66).
Descrierea:
OSADCI Raisa, cercetător științific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Codreanca, r. Strășeni (p.1-9)
Anul de colectare a materialelor:
1979
Subtema si pagina:
Obiceiuri prenupțiale (p.2-3,4 ), Obiceiuri din timpul nunții (p.4, 7, 8-9),
Obiceiuri postnupțiale (p.7), Conăcărie (p.5-6).
Colectori:
MAGERU L., studentă
Informatori:
Cocier Serghei F. 64 ani, 4 clase;
Cocier Agafia Vas., 94 ani, 3 clase;
Erhan Maria Step., 89 ani, fără studii;
Cotelea Stepan Grig., 80 ani, 4 clase;
Ciobanu Maria Paras.,78 ani, fara studii;
Jian Evdochia Sem., 70 ani, fară studii;
Odobescu Ana Iv., 66 ani, 1 clasă;
Sandu Elena Iv., 24 ani, 10 clase;
Guzun Maria G., 22 ani, 10 clase;
Paladii Maria Vas., 20 ani.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Localitatea unde au fost colectate materialele:
s. Rublenița, r. Soroca (p.10-13)
Anul de colectare a materialelor:
1979
Subtema si pagina:
Obiceiuri din timpul nunții (p.10-11), Obiceiuri postnupțiale (p.13).
Colectori:
MAGERU L., studentă
Informatori:
Catan Dmitrii Samuilovici;
Ursachi Maria Gh., 67 ani, 4 clase;
Catan Maria Radionovna 33 ani, 5 clase;
Catan Ana Vas., 60 ani, fără studii;
Cojocari Evghenia Anor., 78 ani, fără studii;
Catan Parascovia Iv., 65 ani, 7 clase;
Chiroșca Efimia Vl., 23 ani, studii medii de specialitate.
Descrierea:
COTOMAN Carolina, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural
Tipul arhivei